Atelier Noterman

Wanneer je een warme bakker binnenstapt kan je wel eens een warm gevoel vanbinnen krijgen door de geur van vers brood. Dat- zelfde gevoel wil Atelier Noterman uit Kluisbergen realiseren bij de productie van goede broeken.

Een flinke trots ervaren  omwil-  le van de mooie eindproducten maar evenzeer voor de manier waarop ze tot stand kwamen. Een faire deal voor iedereen om zo te komen tot een ‘Walk to happi- ness’. Duidelijker kan de missie van Wouter Noterman niet zijn.

“Ik hoop dat we met Atelier Noterman de wereld net iets mooier kunnen maken. Een glinsterende sneeuwvlok op een onmetelijke sneeuwvlakte…”

HOE ZIJN JULLIE DESTIJDS GESTART MET ATELIER NOTERMAN?

Mijn grootvader Etienne is ooit begonnen met broeken maken in 1946 in een moeilijke periode net na de oorlog. Er waren toen al veel confectie- bedrijven in de regio van de Vlaamse Ardennen, maar toch geloofde hij erin. Halverwege de jaren zestig kwamen mijn vader samen met zijn twee broers aan zet. Na het overlijden van de oudste broer Noël, namen mijn vader Johan en René de fakkel over. Zelf ben ik gestart in 1990. Elf jaar later nam ik de leiding over, op het moment dat ook mijn drie broers werkzaam waren in het be- drijf. Mijn broer Lieven sloeg in 2012 een andere weg in en opende een fietsenzaak, annex zo- merbar Reymundo, een pareltje! Mijn twee an- dere broers Willem en Frank zijn er nog steeds bij. Met Willem vorm ik een heel goede tandem en Frank zorgt dat alle klanten, elke broek pico- bello aangeleverd krijgen. De oorspronkelijke naam Novavo werd dit jaar omgedoopt tot No- terman Fashion.

OPVALLEND IS DAT JULLIE STEEDS JULLIE EIGEN MERKEN HEBBEN GEPRODUCEERD.

We hebben altijd eigen merken en private labels geproduceerd. In 2012 zijn we met het merk Ate- lier Noterman gestart, in samenwerking met Luc De Maeght. We wilden zo nog een betere positie op de markt innemen. Naast de merken van ons bedrijf die we in de boetieks verkopen, hebben we ook de private labels, voor bv E5-mode. Die wisselwerking tussen de beide heeft voor ons al- tijd goed gewerkt.

HOE WILLEN JULLIE DIE DROOM CONCRETISEREN?

We zitten in een heel internationale markt. Toen ik begon, was het enkel België dat telde. Het was perfect mogelijk om het heel kleinschalig te houden. Het was produceren in onze gemeen- te en verkopen in onze regio’s. Kort nadat ik in het bedrijf ben gekomen, zijn we gedelokali- seerd naar Portugal omdat het prijsmatig niet meer haalbaar was in ons land. Het was vijf voor twaalf inzake loonkost. We staan nu dertig jaar verder en zitten nog altijd met onze loonateliers in Portugal. Er zijn heel veel grote spelers op de markt in alle prijsklassen, van spotgoedkoop tot heel duur. Toch geloof ik dat er voor ons als loka- le speler een toekomst is weggelegd. Er wordt beweerd dat de multinationals de markt in de toekomst volledig zullen overnemen, maar ik blijf geloven in onze kracht als KMO. Het verhaal van Atelier Noterman schrijven, een duurzaam- heidsverhaal dicht bij huis waarbij de menselijke factor belangrijk is, waar je nog echt connectie maakt met zowel de retailer als de eindconsu- ment, is meer dan ooit actueel in deze tijden. Daar geloof ik honderd procent in. De schaal zal wellicht beperkter zijn, dus moeten we vooral onze eigen stijl ontwikkelen. Dat is en blijft mijn grote droom.

JULLIE WILLEN BIJ DE KLANT EEN BEWUSTMAKINGSPROCES OP GANG BRENGEN.

Precies. We willen natuurlijk het verhaal bren- gen om een goeie broek tegen een betaalbare prijs aan te bieden. De collectie bestaat uit zo- wel denims, chino’s als city wear. Een uitsteken- de pasvorm, in hoogwaardige  stofkwaliteiten,  in de juiste kleuren en dat overgoten met een heerlijk sausje van mooie knoopjes. Accentjes hier en daar maken deze broek net dat tikkel- tje anders. Het idee daarachter is heel simpel; een goede broek maken is geen rocket scien-  ce, wel een dosis goede smaak, veel passie voor het ambacht en heel wat gezond verstand. Ze- ker even belangrijk is dat onze klant een switch maakt en stilstaat bij de achtergrond van wat hij koopt : wie heeft de broek gemaakt, met welk materiaal, hoe wordt ze gewassen, in welk land, enz. We voelen dat transparantie belangrijk is bij een welbepaald publiek. Een goed eindpro- duct is dus absoluut belangrijk, maar we willen ook de mensen die hard werken in de familie- ateliers naar waarde schatten. In Portugal, een schitterend land met fantastische mensen, proef ik steeds die grote drive en passie bij de werknemers. Wanneer ik het atelier binnen- stap, ruik ik stoffen en de geur van broeken ma- ken. Zoiets maakt me enorm blij.

HOE KOMT HET DAT MEER EN MEER MENSEN DIE SWITCH HEBBEN GEMAAKT?

Als je kijkt naar wat er in de maatschappij aan het gebeuren is, ben ik niet verwonderd. We leven in een jachtige wereld, altijd maar meer en sneller. De burn-outs zijn niet meer te tellen. Er zijn veel problemen in de maatschappij omdat er te veel druk is. Het draait bovenal om winst maken, liefst zo snel mogelijk. Mensen weten dat het anders moet, maar hoe? Een bedrijf dat een andere kijk heeft op de manier van werken is leuk, maar wie durft die visie om te zetten in de praktijk?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, dat hebben we altijd gedaan, vanaf grootvader Etienne, over vader Johan en nu ook door mezelf. Vroeger werd er van elk stukje stof dat over was een bermuda gemaakt, dat was duurzaamheid avant la lett- re, wat ons Greta de vorige generaties ook mag toedichten… En toch heb ik het voor idealisten, we hebben ze nodig om de wereld wakker te schudden, want het moet anders. Ik heb judo gedaan, wat letterlijk betekent ‘zachte weg’. Ik pleit voor evolutie, geen revolutie. We zullen nog enkele generaties nodig hebben om onze manier van produceren en leven terug in balans te brengen met de natuur. We hoeven daarom niet terug in grotten te gaan leven, integendeel, een mooie, duurzame wereld kan hand in hand gaan met mooie, luxueuze artikelen.

IN HOEVERRE BEN JE ZELF EEN IDEALIST?

Ik durf van mezelf zeggen dat ik streef naar een betere wereld. Als je in de economische wer- kelijkheid zit, dan krijgt dat idealisme wel eens een deuk. Alles moet puur zijn, maar van zo- dra de winstmarges ter sprake komen, krijg je het deksel op de neus. Het draait altijd om de centen. Toch zijn we klaar voor verandering. Ie- dereen kan en mag die switch maken op zijn tempo, iedereen kan zijn steentje bijdragen. Mensen moeten zich niet schuldig voelen over het verleden, het is het nu-moment dat telt. Wij kunnen als mens en als bedrijf het verschil ma- ken. Een voorbeeld daarvan is onze DETOX-de- nim, gelanceerd in zomer 2016. De jeans wordt bijna zonder chemische stoffen en bijna zonder water gewassen. Wij maken via onze wasserij gebruik van een Ozon-techniek; dit is de na- bootsing van het zonlicht om een jeansbroek zijn unieke “gewassen” look te bezorgen.

‘WAT DE MOEITE WAARD IS, IS VEEL MOEITE WAARD’ IS EEN VAN JE LEVENSMOTTO’S. JE VINDT DE SPREUK OOK OP JULLIE SITE.

Het is een quote die ik al lang koester, ik heb die van Bond Zonder Naam overgenomen. Voor mij is dat de basis van alles. Wat is er belangrijk in je leven en in de wereld? Als je iets belangrijk vindt, moet je daar alles voor doen zowel met woorden als met daden. Doe er iets concreets mee, dat is mijn insteek.

‘SPOTGOEDKOOP EN DUURZAAM GAAN NIET SAMEN’ IS EEN ANDERE QUOTE DIE JE VISIE ONDERSTEUNT. WAT BETEKENT DIE VOOR JOU?

De beide kunnen niet verenigd worden. On- der duurzaamheid begrijp ik de zorg voor het milieu maar ook die voor de mens achter het product. Als iets spotgoedkoop is, gaat altijd ie- mand in het hele (productie)proces te weinig betaald worden. Zo creëer je geen mooie we- reld op lange termijn. Een wereld waar iedereen op onze planeet het goed heeft, dat is het doel en ook het middel om de wereld ‘sustainable’ te maken.

HOE MOEILIJK IS HET OM ALS FA- MILIEBEDRIJF STAND TE HOUDEN IN DE HARDE BUSINESSWERELD?

Ik geloof heel sterk in de passie, traditie en zelfs een streepje romantiek van een familiebedrijf, maar het is dubbel: emotie en commercie tref- fen mekaar, in de familie, in het gezin en dat is niet van zelfsprekend, die fameuze work-life ba- lance. De Coronacrisis heeft dat extra duidelijk gemaakt. Ook wij hebben mensen moeten ont- slaan. Tijdens de eerste lockdown werden we met de rug tegen de muur gezet. De banken hebben het keihard gespeeld om de financie- ring rond te krijgen en toch was de uiteindelij- ke doorbraak in ons dossier ook op emotie en menselijkheid gebaseerd. Winnaars zijn verlie- zers die niet opgeven, is hier des te meer van toepassing geweest.

Toch was het een eyeopener op mijn ‘oude’ dag. Hoe mooi de idealen ook mogen zijn, de cijfertjes moeten kloppen. Als een bedrijf ophoudt te bestaan, dan heeft het helemaal geen impact meer.

WELKE DROMEN EN AMBITIES HEB JE NOG ALS ONDERNEMER?

Door de gebeurtenissen van de voorbije maan- den heb ik, zoals zovelen vermoed ik, lang na- gedacht over de toekomst. Ik heb beseft dat we een prachtig bedrijf hebben waar ik terecht trots mag op zijn en waar ik, samen met de familie, terug veel energie uithaal. En om de romanticus in mij volledig bloot te geven; ge- schreven in een heel turbulente periode, maar meer dan ooit onze bestaansreden : Ik hoop dat we met Atelier Noterman de wereld net iets mooier kunnen maken. Een glinsterende sneeuwvlok op een onmetelijke sneeuwvlakte.