Duurzaamheid en ecomobiliteit bij KBC Autolease

De invloed van duurzaamheid en ecologie op de mobiliteitsmarkt was nooit eerder zo groot. Je wordt tegenwoordig als het ware gedwongen om na te denken over hoe je best met mobiliteit omgaat. Maar duurzame mobiliteit is anno 2021 veel meer dan enkel de aanschaf van een elektrische wagen. Bij KBC Autolease weten ze dit, en bieden ze al sinds 2017 duurzame en ecologische mobiliteitsoplossingen aan. We vroegen ons af welke oplossingen KBC Autolease nu al kan aanbieden, en hoe ze dit in de toekomst zien evolueren.

2020 is op zijn minst een eigenaardig jaar geweest, wat was de positieve impact op de werking van KBC Autolease?

Stefan Delaet, CEO KBC Autolease: De coronacrisis, en zeker de eerste lockdown, zette de flexibiliteit en de agility van het Autolease  team duidelijk in de verf. Het was zeer opvallend om te zien dat in zo’n situatie de mens toch het verschil gaat maken. Medewerkers wisten zich zeer snel aan te passen aan de gewijzigde situatie, en er was plots veel meer aandacht voor welzijn en zorg voor mekaar. Dit was er trouwens niet enkel tussen collega’s onderling, maar ook in relatie tot de klanten. KBC Autolease was zich ten volle bewust dat bepaalde klanten het door corona plots een stuk moeilijker hadden, en zocht samen met hen naar oplossingen, wat de relatie uiteindelijk heeft versterkt.

Daarnaast zag je ook dat er een grotere bewustwording kwam dat het ook anders kan. We hadden de laatste jaren voor een stuk in een routine geleefd, maar door de crisis werden we er ons van bewust dat er alternatieven zijn. Deze alternatieven bleken vaak groener en gezonder, en zullen ook na de crisis blijven bestaan.

Wat was de negatieve impact van de coronacrisis dan?

Stefan Delaet: Door het noodgedwongen verminderen van fysieke contacten werd het onboarden van nieuwe medewerkers en de eerste contacten met nieuwe klanten een stuk moeilijker. Op afstand is het makkelijk om routines te onderhouden, maar nieuwe zaken creëren, met mensen die je niet kent vergt toch een nauwer, persoonlijker contact. Die eerste contacten zijn heel moeilijk via online meetings.

2020 werd ook een beetje een stop & go jaar. Het begon zeer goed, om vervolgens bijna volledig tot stilstand te komen. In de zomer kwam er dan, mede door de grote vraag naar fietsleasing, een enorme piek. Je hieraan aanpassen vergt heel wat van je medewerkers. Dat dit alles is gelukt, bewijst dat we de juiste mensen en de juiste strategie hadden.

De regering wil enkel nog zero emissiewagens als bedrijfswagens tegen 2026, lijkt dit haalbaar?

Stefan Delaet: Dit lijkt zeker haalbaar, er is nu een vlag gezet, en ook vanuit Europa wordt de vergroeningstrend gestimuleerd en beschouwd als een investeringsopportuniteit. Dit onderwerp werd in het verleden vaak benaderd vanuit beperkingen en limieten, maar die tijd lijkt voorbij. Europa investeert zeer veel in het bouwen van een nieuwe economie, wat opnieuw heel wat nieuwe mogelijkheden creëert. Technisch staan elektrische wagens al heel wat verder dan wat we hadden  verwacht, en als je mensen bevraagt die ooit hebben geproefd van elektrisch rijden, blijkt dat ze er bijna allemaal voor gewonnen zijn, en niet meer terug willen.

Er zijn wel nog enkele thema’s op te lossen (zoals aanbod laadinfrastructuur, ed), maar dat moet zeker lukken. De verandering zal zichzelf op termijn trekken, maar hier en daar zijn nog wat (financiële) stimuli nodig om mensen effectief de stap te laten zetten. KBC Autolease kan hierin een grote rol spelen. Onze vloot  is een jonge vloot, de klanten zullen er dus kunnen voor zorgen dat de omwenteling naar een groener wagenpark in sneltempo wordt ingezet.

Welke oplossingen biedt KBC Autolease aan om bedrijven te helpen met de elektrificatie? Worden ook laadpalen of laadpassen aangeboden?

Stefan Delaet: KBC Autolease biedt volledige oplossingen aan. Er zijn partnerships met New Motion (dochter van Shell, gespecialiseerd in laadoplossingen), maar ook experimenten met netwerkbeheerders en universiteiten waar het bidirectioneel laden en ontladen van auto’s wordt uitgetest. Het aanbieden van dit soort volledige oplossingen is onze bestaansreden als operationele leasing maatschappij. Bij KBC Autolease kan je dan ook alle mogelijke combinaties krijgen. Je kan enkel een EV leasen, of eentje met laadpaal en/of met tankkaart die toelaat alle soorten brandstoffen te laden .

Voorts zet KBC Autolease ook alle expertise in om de klant te helpen kiezen (help me choose). Zo wordt er samen met de klant bekeken wat het meest geschikte pakket is, maar ook hoe dit optimaal kan worden gebruikt. Energiemanagement zal in de toekomst een grote rol gaan spelen, zeker door de invoering van het capaciteitstarief, en ook daar werken we aan oplossingen om onze klanten te helpen met de ‘fuel’shift en onaangename verrassingen te vermijden van hoog oplopende  energiefacturen.

Ilse Vercammen: KBC Autolease is er zich van bewust dat er één en ander komt kijken bij een shift naar elektrisch rijden. Om deze shift zo makkelijk mogelijk te kunnen maken kan KBC Autolease totaaloplossingen aanbieden op maat van de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie. Idealiter kan de wagen zowel thuis als op het bedrijf worden opgeladen.

Lijkt de Belg volgens u klaar voor andere oplossingen in plaats van de bedrijfswagen, deelwagens bijvoorbeeld?

Stefan Delaet: Er moet hier een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die in een grootstedelijk gebied wonen en mensen die in niet-stedelijke gebieden wonen. In steden is de auto geen koning meer, wat logisch is gezien de parkeer- en fileproblemen. Bovendien is in de stad alles vaak op wandel- of fietsafstand, of goed bereikbaar via het openbaar vervoer. Deelwagens zullen in de stad makkelijker kunnen worden geïntegreerd omdat de wagen daar enkel dient om zich occasioneel van punt a naar punt b te bewegen.

In niet-stedelijke gebieden zal de wagen zoals we hem kennen wellicht niet zo snel uit het straatbeeld verdwijnen, maar dat hoeft door de vergroening van het wagenpark misschien niet eens een probleem te zijn.

Persoonlijk denk ik dat niet-stedelijke gebieden nog een moeilijke markt zijn voor deelwagens zoals we ze nu kennen. Wel denk ik dat een soort community sharing populair zou kunnen worden. We zijn hier trouwens ook mee aan het experimenteren. Hierbij lease je met familie of vrienden een wagen die je dan samen gebruikt. Full service Leasing (zoals Private Lease) is hiervoor een interessanter alternatief dan aankopen, omdat ontzorging bij zo’n gezamenlijke aankoop van essentieel belang zal zijn.

Lijken klanten makkelijk mee te gaan in het verhaal van duurzaamheid en ecomobiliteit, of is er nog argwaan?

Ilse Vercammen: Je voelt dat meer en meer klanten mee gaan in het duurzame en ecologische verhaal. Dit jaar was er soms wel wat argwaan omdat sommige klanten vreesden dat het aanbieden van groenere mobiliteitsoplossingen financieel zwaar zouden doorwegen. Iets wat in het coronajaar 2020 absoluut moest worden vermeden. Anderzijds zijn er tussen de klanten van KBC Autolease heel wat pioniers, die al jaren bezig zijn met dit thema. De ervaring die intussen is opgedaan met het maken van voorstellen voor die klanten, kan ook perfect worden ingezet om goede oplossingen te voorzien voor nieuwe klanten.

Op enkele jaren tijd hebben we een vloot van bijna 20.000 leasefietsen opgebouwd. Hieruit blijkt dat een switch naar duurzaamheid meer is dan een wagenpark met elektrische wagens. Heel wat klanten willen het echt wel anders en milieubewuster gaan doen. Leasefietsen kunnen hier een grote rol in spelen. Deze fietsen kunnen worden aangeboden via flexibele verloningsformules, waardoor dit zowel voor werknemers als werkgevers interessant wordt.

De laatste jaren daalde de CO2-uitstoot van een gemiddeld wagenpark aanzienlijk door de daling van het aantal afgelegde kilometers. Door meer thuiswerk zien we namelijk geen afname in het aantal leasewagens, maar wel een drastische vermindering van het aantal gereden kilometers. Deze zaken zorgen ervoor dat mobiliteit sowieso duurzamer wordt. Door bedrijven duurzame alternatieven aan te bieden, met bijvoorbeeld leasefietsen, die financieel haalbaar zijn, zal deze trend naar een meer ecologische mobiliteit alleen maar versnellen. Uiteraard zal de uitstoot nog verder afnemen nu de nieuwe hybride en elektro-modellen steeds betrouwbaarder en betaalbaarder worden.

Moest thuiswerk een grotere rol gaan spelen in de toekomst, omdat velen er nu aan gewoon zijn, denkt u dat dit impact zal hebben op de autoleasing in de toekomst?

Ilse Vercammen: Als telewerken populair blijft, zullen mensen zich misschien wel afvragen of ze in een gezin nog twee wagens nodig hebben. Daar speelt KBC Autolease goed op in door fietsleasing aan te bieden. We verwachten dan ook dat fietsleasing de volgende jaren nog een stuk aan populariteit zal winnen, alsook de aangehaalde sharing-formules die we momenteel aan het ontwikkelen zijn.

Als je ziet dat er van de pakweg zes miljoen wagens in België, slechts 400.000 in operationele lease zitten, dan kan leasing in de toekomst zeker nog een grotere rol gaan spelen, zelfs als het totaal aantal auto’s zou verminderen. Ook ontzorging voor particulieren door private lease zal hierin een grote rol gaan spelen. Zeker omdat KBC Autolease geen auto’s verkoopt, maar wel mobiliteit en mobiliteitsoplossingen. Dit kan een auto zijn, maar ook een fiets of motorfiets, of een combinatie van verschillende voertuigen of oplossingen. Zo kan je ook als particulier op zoek gaan naar je ideale, persoonlijke mobiliteitsmix.

Zullen mensen dan kiezen voor kleinere, ecologische wagens, of toch voor een grote wagen omdat ze die enkele keren per jaar nodig hebben?

Stefan Delaet: Of mensen kiezen voor klein of groot, premium of standaard is vaak ingegeven door de gezinsomstandigheden en het budget. Voor ons is het vooral belangrijk dat we oplossingen aanbieden die passen en kunnen mee-evolueren met de behoeften. Zo kan KBC Autolease via korte termijn verhuur oplossingen aanbieden aan klanten die enkele keren per jaar een grotere wagen nodig hebben voor bv. hun vakantie. Dit werd door elektrificatie extra op scherp gezet, vanwege de lagere actieradius van bepaalde elektrische wagens. Vandaar bekijken we nu oplossingen om pakketten aan te bieden waar je voor dagelijks gebruik bv. een kleinere elektrische wagen gebruikt, in combinatie met een grotere wagen die je enkele keren per jaar kan gebruiken voor bijvoorbeeld een vakantie.

Wat zijn de grootste verwezenlijkingen van KBC Autolease met betrekking tot duurzaamheid en ecomobiliteit?

Ilse Vercammen: De bijdrage tot de ‘modal’ shift. Mn de lancering van ons fietsproduct heeft een ware aardverschuiving teweeg gebracht in hoe onze klanten zich verplaatsen. Bij fietsleasing hebben we er verder bewust voor gekozen om die fietsen aan te bieden via lokale fietsdealers. Dit hebben we gedaan om de lokale economie te ondersteunen, want ook dat maakt deel uit van een duurzaam verhaal. Ook de sociale economie wordt ondersteund, onder andere door samen te werken met VZW Ateljee, waar ze verantwoordelijk zijn voor de logistiek en het onderhoud van de fietsen in de testvloot.

Ondertussen zijn ongeveer één derde van de nieuw bestelde leasewagens van KBC Autolease volledig elektrisch of hybride, wat aantoont dat we ook daar de klanten echt hebben meegekregen in het ‘fuel’-shift verhaal.

Daarnaast zijn we actief bezig met de vermarkting van  ‘Olympus’, een platform waarop een werkgever zijn medewerkers een mobiliteitsbudget kan toekennen dat ze naar eigen wens kunnen besteden. Met Olympus kan je heel wat mobiliteitsoplossingen combineren. Dat kan gaan van openbaar vervoer tot deelfietsen of deelwagens, je kan er zelfs je parking mee betalen.

Maar het inzetten op duurzaamheid gaat verder dan de pure oplossingen voor de klanten. Zo liggen er zonnepanelen bij KBC ons verkooppunt in Londerzeel, waar auto’s en fietsen  aan het einde van hun leasing, met garantie, te koop worden aangeboden aan particulieren. Nog in Londerzeel werkt de wasstraat waar de wagens op het einde van het contract worden gepoetst volledig ecologisch met regenwaterrecuperatie. Partners die carrosseriewerken uitvoeren moeten een label hebben dat ze duurzaam werken, en intern werkt ons salesteam (reeds van voor corona) zoveel mogelijk van thuis, accountmanagers gebruiken waar mogelijk de fiets, enzovoort…

Waar kan KBC Autolease zich echt onderscheiden van de concurrentie op gebied van duurzaamheid en ecomobiliteit?

Ilse Vercammen: We zijn sinds 2017 echt aan het inzetten op duurzaamheid. In het begin zagen we bij klanten meer dan eens gefronste wenkbrauwen toen we het thema aanhaalden, maar we zijn toch heel tevreden dat we hebben doorgezet. Daardoor kunnen we nu bij KBC Autolease al uitvoeren waar sommigen enkel nog maar over praten.

We trekken dit alles ook helemaal door in ons digitaal platform MoveSmart. Dit is nu nog vooral op auto’s gericht, maar daar komt binnenkort ook fietsleasing en Olympus (met openbaar vervoer en deeloplossingen) bij. Dit alles wordt geïntegreerd in KBC Mobile, waardoor de gebruiker in principe steeds alle tools op zak heeft om perfect ontzorgd te worden op gebied van mobiliteit.

Stefan Delaet: We kunnen zeker zeggen dat we aan de wieg stonden van fietsleasing, en we zijn er zeker van dat we nu mee aan de wieg staan van de nieuwe mobiliteitsmarkt die superflexibele mobiliteitsoplossingen voor klanten mogelijk maakt. Zoals Ilse al aangaf kunnen we dat doen met de steun van KBC, onze moeder, en haar ‘award’winning mobile toepassingen. Vandaag is het met die app al mogelijk om heel makkelijk aan te geven dat je pech hebt onderweg. Zo weet VAB  meteen wie je bent en waar je je bevindt wanneer je een probleem rapporteert, zodat je een stuk sneller kan geholpen worden. Dit is zowel het geval wanneer je een schadegeval hebt of wanneer je simpelweg op onderhoud moet.

Hoe zal KBC Autolease in de toekomst het verschil blijven maken?

Stefan Delaet: We zetten met KBC Autolease in op ‘Move Smart Together’. Hierin staat Move voor alles wat multimobiliteit betreft. We willen namelijk dat klanten vlot kunnen schakelen tussen alle vormen van mobiliteit (fiets, auto, openbaar vervoer, deeloplossingen,…). We willen veel meer opschuiven in de richting van een mobiliteitsbeheerder, dit alles ondersteund door hoogstaande digitale toepassingen.

Smart verwijst naar het inzetten van alle intelligentie van het bedrijf om de impact te bepalen van duurzaamheid, elektrificatie en vernieuwende technologieën op de vloot van de klant, maar ook om voor die klant risicoanalyses en contractanalyses uit te voeren. We willen in de toekomst inzetten op de total cost of mobility management en convenience. Ook smart energy management wordt hierin een belangrijke factor, omdat mobiliteit door elektrificatie van de vloot een groot deel van de energiefactuur kan gaan bepalen.

Met Together streven we ernaar om een ‘phygital’ bedrijf te zijn.. In de  ganse serviceketting  zijn nl. heel wat partijen  betrokken. Wij willen u via simpele digitale toepassingen laten genieten van die services en voegen daar -waar nodig- graag een human touch aan toe.  (via onze gespecialiseerde medewerkers, en die van onze dealer- en partnerships).

Zonder profetisch te willen  klinken, mag je er vanuit gaan dat je ons in de nabije toekomst via de mobiele app gewoon zegt waar je naar op zoek bent, en het zal gebeuren. Want dat is waar we voor staan. Premium Dienstverlening.