Vlaamse woon-werkfietsers willen vooral meer veiligheid

De Vlaamse woon-werkfietsers zouden nog vaker de fiets nemen als ze in goede omstandigheden kunnen rijden – en daarmee bedoelen we niet het weer. Vanuit werkgeverszijde worden anderzijds al aardig wat inspanningen gedaan om het fietsen te stimuleren. Dat blijkt uit een enquête die is afgenomen onder de bijna 20.000 deelnemers aan de #ikfietsnaarhetwerk-dag in 2023, waarvan in totaal 972 de enquête invulden.

Maar liefst 55% van de respondenten fietst 4 tot 5 dagen per week naar het werk. Je kan deze fietsers dus gerust ervaringsdeskundigen noemen.

“Betere fietspaden” als goed doel!
“Slechte fietspaden” (12,4%) en “het is onveilig” (8,3%) worden frequent als reden genoemd om niet vaker naar het werk te fietsen. De infrastructuur op het werk – douches, fietsenstallingen… – is veel minder een belemmering (3%). Het is ook opvallend dat “betere fietspaden” en “meer veiligheid voor fietsers” in een andere vraag erg vaak genoemd worden als alternatieve goede doelen. Tijdens de afgelopen editie konden de deelnemers een vrije schenking doen aan de vzw Habbekrats en het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.

Tussen de 5 en 20 km, kleine groep doet meer dan 30 km enkel
De meeste werknemers fietsen 10 tot 20 km naar het werk (enkel). Een iets kleinere groep (30%) legt een traject van 5 tot 10 km af, maar het meest indrukwekkend is toch de groep van 7% die op meer dan 30 km van het werk woont. Chapeau! Dat het goed zit met de motivatie blijkt ook uit het feit dat 3,8% van de respondenten op 27 april thuiswerkte, en dan maar een ‘symbolisch’ toertje trapte, uit sympathie.

De eigen gezondheid eerst!
Met meer dan 50% blijft de eigen gezondheid (fysiek en mentaal) de belangrijkste reden om naar het werk te fietsen. Aangevuld met ‘ik bespaar hierdoor’ (12%), ‘ik ben sneller op het werk (11%) en het milieu (10%).

Van de deelnemers kan 50% een fiets leasen bij de werkgever en ontvangt 83% een fietsvergoeding. Extra inspanningen vanuit werkgeverszijde worden altijd positief onthaald en dan voornamelijk met betrekking tot douches of extra droogruimtes voor fietskledij.

94% staat er volgend jaar opnieuw
Er bestaat weinig twijfel over de motivatie van de deelnemers. Maar liefst 94% geeft aan volgend jaar opnieuw deel te zullen nemen. Daarnaast hebben ook vier op de tien deelnemers één of meerdere personen kunnen overtuigen om deel te nemen. Succes gegarandeerd voor de volgende editie. Zet dus alvast donderdag 25 april 2024 in je agenda! Dan fietsen we met z’n allen weer samen naar het werk.

Over Cyclis
Cyclis Bike Lease is een fietsleasebedrijf dat elke dag met veel enthousiasme werkt aan gelukkige fietsers. Meer dan 30.000 werknemers hebben al een leasefiets van Cyclis. Het bedrijf werd opgericht in 2014 door Joep Kempen. Intussen is Cyclis een van de grootste Belgische fietsleasebedrijven met een marktaandeel van 25 tot 30 procent.

www.cyclis.be