De stijgende kosten van levensonderhoud en e-bikesubsidie zijn in Nederland belangrijke redenen om een e-bike te overwegen cover

De stijgende kosten van levensonderhoud en e-bikesubsidie zijn in Nederland belangrijke redenen om een e-bike te overwegen

Uit een onderzoek onder meer dan 1.000 mensen in Nederland, als onderdeel van een grotere groep van ruim 15.500 mensen in 12 Europese landen, is gebleken dat de stijgende kosten van levensonderhoud en subsidies voor de aanschaf van e-bikes de belangrijkste factoren zijn voor mensen om het gebruik van e-bikes te overwegen. Het onderzoek is gehouden in opdracht van Shimano, een wereldwijde producent van fietsonderdelen en toebehoren.

De mensen in het onderzoek werd gevraagd naar redenen om op dit moment een e-bike te kopen of huren. De voornaamste motieven blijken de kosten van levensonderhoud (53%) en ondersteuning bij de aanschafkosten door middel van een e-bikesubsidie (50%).

Slechts 17% beschouwt de verbetering van fietsinfrastructuur als een belangrijke factor. Wel geeft 37% van de mensen aan dat de infrastructuur bij hen in buurt in de afgelopen 12 maanden is verbeterd. Er zijn wat dat betreft wel verschillen tussen provincies. In Limburg (46%) zijn mensen zeer te spreken over de verbeteringen, maar in Flevoland (72%) en Zeeland (61%) zijn inwoners dat juist niet.

Dit onderzoek werd uitgevoerd met het oog op de State of the Nation van dit jaar, een jaarlijks rapport van Shimano dat inzicht geeft hoe mensen in heel Europa tegen e-bikes aankijken. Het rapport is HIER te vinden.

In heel Europa worden economische redenen zoals de kosten van levensonderhoud (47%) en subsidies voor e-bikes (41%) aanzienlijk vaker genoemd dan COVID-19 als stimulerende factor om het gebruik van e-bikes te vergroten (18%). Dit is een groot verschil met vorig jaar. Toen gaf 39% van de respondenten in Europa aan te overwegen een e-bike te kopen of te gebruiken en zo het openbaar vervoer te vermijden uit vrees voor Covid-19. Zorgen om het milieu wordt door 33% van de Europeanen in de onderzochte landen als een belangrijke beweegreden gezien.

Om inzicht te krijgen in de gedachten die mensen hebben bij het gebruik van e-bikes, stelde Shimano de vraag: voor wie denk je dat e-bikes bedoeld zijn? Hieruit bleek dat e-bikes in Nederland zeer sterk worden geassocieerd met senioren (bij 65% het geval). Dat is veel hoger dan het gemiddelde van 38% in heel Europa. E-bikes worden ook gekoppeld aan mensen die zich zorgen maken over het milieu (42%) en aan woon-werkverkeer (37% ).

Mensen in Nederland zijn veel meer dan andere Europeanen voornemens hun fiets te laten onderhouden: bijna de helft (48%) zegt van plan te zijn dit in de komende 6 maanden te doen. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde van 25% in heel Europa. Ruim de helft van degenen in Nederland die van plan zijn hun fiets te onderhouden (54%), geeft aan dit te doen omdat onderhoud belangrijk is voor de levensduur van de fiets. Nederland is koploper als het gaat om het aantal fietsbezitters: slechts 13% zegt geen fiets te hebben, tegenover een gemiddelde van 41% in heel Europa.

Jonathan Davis, PR & Communications Manager bij Shimano Europe: “We zijn verheugd dat we ons vierde State of the Nation-rapport kunnen presenteren. Op basis van een enquête onder meer dan 15.500 mensen in heel Europa willen we zo de motieven van e-bikegebruikers onderzoeken en meer inzicht krijgen in hoe mensen tegen e-bikes en fietsen in het algemeen aankijken.

“De bevindingen zijn boeiend en stellen ons in staat belangrijke trends in de markt vast te stellen. De publieke opinie als het gaat om e-biken en de houding ten opzichte van mensen die met een e-bike rijden, verandert in positieve zin.

”We hopen dat dit rapport een nuttig hulpmiddel is voor iedereen in de fietsindustrie en daarbuiten en dat het een rol blijft spelen in het verder ontwikkelen van de e-bikebranche.”

OPMERKINGEN VOOR REDACTIE:

Meer informatie? https://lifestylebike.shimano.com/nl/stories/shimano-state-of-the-nation-2022

Statistieken

53% zegt dat de stijgende kosten van het levensonderhoud reden zijn om een e-bike te kopen/ huren

50% zegt dat een subsidie zou aanmoedigen om een e-bike te kopen/ huren

65% denkt dat e-bikes voor senioren zijn

43% zegt dat e-bikes voor milieubewuste mensen zijn

48% zegt dat ze hun fiets in de komende 6 maanden waarschijnlijk laten onderhouden

54% van de mensen die hun fiets onderhouden, zegt dat regelmatig onderhoud belangrijk is om de fiets in goede staat te houden

Gegevens en rapport: alle cijfers zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van YouGov Plc. De totale steekproefomvang bestond uit 15.792 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Polen en Zwitserland. Het veldonderzoek werd uitgevoerd tussen 17 en 25 augustus 2022. De enquête werd online uitgevoerd. Aan de cijfers is voor elk land een gelijk gewicht toegekend om tot een ‘gemiddelde’ waarde te komen.

Over Shimano Benelux

Shimano Benelux is de officiële distributeur van Shimano fietsonderdelen en -accessoires in België, Nederland en Luxemburg. Het bedrijf is eigendom van Shimano Inc. een beursgenoteerde onderneming uit Osaka Japan. Naast de eigen merken Shimano, PRO, PEARL iZUMi, LAZER, Milremo en bikefitting.com vertegenwoordigt Shimano Benelux tevens een waarde-volle reeks van 10 andere topmerken.