Stichting Pelicano geeft kinderen en jongeren meer kansen op een mooie toekomst!

Geen enkel kind of jongere verdient het om in armoede te moeten opgroeien. Geboren worden in extreme armoede of plots in een situatie terecht komen waarin er financiële problemen ontstaan en ouders de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen … Spijtig genoeg is dit de harde maar dagelijkse realiteit voor meer dan 40.000 kinderen en jongeren in ons land. Stichting Pelicano maakt er al 14 jaar haar missie van hen rechtstreeks financieel te ondersteunen en zo hun toekomstperspectief te verbeteren.

Wat is kinderarmoede?
We spreken over kinderarmoede als een gezin niet genoeg financiële middelen heeft om aan de basisbehoeften van de kinderen en/of jongeren te voldoen.
“Deze basisbehoeften zijn afgeleid uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en zijn zeer duidelijk: persoonlijke hygiëne, een dagelijkse warme maaltijd, kledij aangepast aan het seizoen, onderwijs, medisch / paramedisch en tenslotte sport, vrije tijd en cultuur. Deze zes pijlers zijn van extreem belang in het opgroeien van een kind. Wanneer hieraan niet kan voldaan worden komt het kind in de problemen”, licht Ruth Dierickx, woordvoerder van Stichting Pelicano, toe.

Lege brooddozen
Een zeer actueel thema is de lege brooddozenproblematiek. Kinderen komen steeds meer met een lege brooddoos of met ongezonde voeding naar school. En daar kan het kind zelf nooit de schuld in dragen. De gevolgen hiervan zijn echter nefast. De kinderen hebben honger waardoor ze zich niet kunnen concentreren, ze zijn prikkelbaar, zijn veel vatbaarder voor ziektes waardoor ze dan weer afwezig zijn op school. Dit alles leidt tot een gebrek aan motivatie en zelfontplooiing en zorgt er onrechtstreeks voor dat deze jongeren in een vicieuze cirkel terechtkomen, waar ze slechts zeer uitzonderlijk weer uit geraken.

De armoedecirkel doorbreken we samen
In 2009 bundelden een paar vrienden de krachten om de steeds groter wordende problematiek van kinderarmoede in België aan te pakken. Stichting Pelicano zag het levenslicht en werd zeer snel officiëel erkend als ‘Stichting van Openbaar Nut’. Sinds 2010 krijgt ze zelfs de Hoge Bescherming van Hare Koninkijke Hoogheid Prinses Astrid.
“Wij geven kinderen in armoede echte toekomstkansen door hen individuele en duurzame financiële ondersteuning te bieden, zodat ze gelijke kansen krijgen net zoals een “normaal” kind. Daartoe investeren we per kind gemiddeld tot €40.000, tot ze op de arbeidsmarkt komen”, aldus Christiaan Hoorne, directeur van Stichting Pelicano.

Stichting Pelicano werkt voornamelijk met zorgvuldig geselecteerde zorgpartners (scholen, OCMW’s, sociale diensten, …), in grootsteden en kleinere gemeenten. Wanneer één van deze diensten opmerkt dat een kansarm kind of jongere zeer dringend financiële steun nodig heeft melden zij dit aan de Stichting. Deze onderzoekt het dossier en zet de nodige stappen.

Dringende problemen worden eerst aangepakt, de zogenaamde primaire behoeften: voeding, gezondheid en kleding. In een later stadium wordt er gewerkt aan de pedagogische en sociale zorgen van het Pelicanokind. Want hoe je het ook draait of keert, een kind heeft sociale contacten en pedagogische begeleiding nodig om zich ten volle te kunnen ontwikkelen.

Uiteindelijk evolueert men zo naar een duurzame ondersteuning tot de jongere op de arbeidsmarkt terechtkomt. Duurzaam is hier het kernwoord, want ook kinderen van twee jaar worden aangemeld. In dat geval zal Stichting Pelicano zich engageren tot op de dag dat het kind zich individueel kan integreren in de maatschappij. Een verbintenis van misschien wel 20 jaar.

Hoe zamelen we geld in?
Stichting Pelicano werkt vooral met twee grote geldbronnen.
Voornaamste hier zijn de directe donaties of giften. Zowel particulieren als bedrijven kunnen de Stichting financieel steunen. Jij en ik kunnen een bedrag doneren aan Stichting Pelicano, vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest. Het warme gevoel om een kind in extreme armoede te helpen krijg je er alvast met een grote dankuwel bij.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen ook bedrijven schenken en meewerken aan een betere wereld. Samen worden acties op maat uitgewerkt, waarbij vaak ook het personeel, leveranciers of klanten worden betrokken. Samen bereiken we zoveel meer.

Een tweede pijler omhelst het opnemen van de stichting in je nalatenschap of testament. Zo wordt er na je overlijden automatisch het door jou vastgelegd bedrag overgemaakt aan het goede doel. Bij leven bepaal je dus hoe je toch nog een mooie bijdrage kunt leveren wanneer je er niet meer bent.

Zorgpartners zijn onze vrijwilligers
Om zekerheid te hebben over een juiste besteding van de gelden doet de stichting beroep op zorgvuldig geselecteerde instellingen. Denk hierbij aan scholen, OCMW’s en de diensten Sociale Zaken. Deze instellingen zijn zeer goed op de hoogte van armoedesituaties in gezinnen en kunnen de kinderen en jongeren alsook hun familiale en sociale achtergronden het best in kaart brengen.

Deze manier van werken zorgt er additioneel voor dat de aangestelde zorgcoördinatoren erop toezien dat de gelden op de juiste plaats terecht komen en dus niet bij de ouders of familie. Bij bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts wordt deze rechtstreeks door de zorgpartner betaald. De mogelijkheid tot “slechte bedoelingen” wordt hier helemaal buitenspel gezet.

Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen
Caroline Petitjean is één van onze zorgpartners. Al jaren neemt zij kinderen onder haar hoede die kampen met kansarmoede. Via Stichting Pelicano zorgt zij ervoor dat aan de basisbehoeften van deze kinderen wordt voldaan.

“Begin september 2022 kwam er een aanmelding binnen van een alleenstaande mama met 3 dochters. Ze was net gevlucht uit haar penibele situatie, na jaren van huishoudelijk geweld en financiële problemen. Gelukkig kon ze tijdelijk terecht bij haar dementerende moeder maar dit was geen houdbare situatie met 3 kinderen. Ze zocht en vond een andere woonplaats maar kan maar heel moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. De kinderen kampen met zware trauma’s, kunnen niet naar de tandarts of oogarts, hebben geen eigen bed om in te slapen, dragen kledij die hen niet past of hen werd aangeboden door vriendinnetjes en worstelen ook met leerachterstand.
Toch probeert mama zich sterk te houden en werkt ze voltijds in de zorg. Ze probeert zelfs nog extra nachtwerk uit te voeren om toch maar meer aan haar kinderen te kunnen geven. Ze staat erop om voltijds te werken en kan dus geen aanspraak maken op hulp van het OCMW.

Kortom, een schrijnende situatie maar wel een profiel dat voor 100% in aanmerking kwam voor steun van Stichting Pelicano. Ondertussen hebben we alle achterstallige schoolfacturen betaald, werden de 3 kinderen ingeschreven in een sportclub, is er voor elk kind een bed ter beschikking, alsook nieuw beddengoed en zorgden we voor schoenen en kledij. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar toch leven de kinderen nu in een betere situatie en kunnen ze werken aan een betere toekomst. De enorme dankbaarheid van zo’n gezin verwarmt je hart, en dat is waarvoor we het doen.”, aldus Caroline.

De grote impact van kinderarmoedebestrijding
Het belang van kinderarmoedebestrijding is zeer groot. Niet alleen maakt het een enorm verschil in het leven van een kind maar ook voor de maatschappij zijn er alleen maar voordelen.

Vlerick Business School voerde in opdracht van Stichting Pelicano een studie uit waaruit blijkt dat investeren in kinderarmoedebestrijding niet alleen vanuit een sociaal standpunt maar ook vanuit een economisch oogpunt wenselijk is.

“Met een minimale investering van €1 per kind in armoede, brengt dit de overheid in de toekomst minstens €5 tot €9 aan belastinginkomsten en besparingen op”, aldus professor Dirk Buyens. Kinderen die uiteindelijk uit de vicieuze armoedecirkel geraken, vormen geen kost meer én dragen immers bij tot de maatschappij.

Ambassadeurs
Stichting Pelicano mag ook rekenen op drie bekende ambassadeurs: acteurskoppel An Miller en Filip Peeters alsook Kedist Deltour (Miss Belgium 2021) zetten graag hun schouders onder dit project.
Kedist Deltour (Miss Belgium 2021) leefde zelf 10 jaar in de rauwste armoede, voor ze geadopteerd werd door Belgische ouders. Ze kon niet naar school en leed honger. “Er bestaat geen wonderoplossing. Je moet kinderarmoede indivueel aanpakken. Dat is mijn overtuiging en ook die van Stichting Pelicano”, aldus Kedist.

Hoe kan jij kinderen in armoede helpen?
Sedert de oprichting van Stichting Pelicano werden reeds zeer veel kinderen financieel ondersteund en op deze manier klaargestoomd voor een leven op de arbeidsmarkt. Dagelijks krijgen zij fantastische verhalen te horen van kinderen en jongeren die door hun steun een heel ander leven tegemoet stapten. Zij konden de armoede de rug toe keren en bouwden een nieuwe toekomst uit in een gezond en constructief milieu. Deze kinderen en jongeren leveren het mooiste bewijs dat het wel degelijk kan. Dat er een andere weg is, maar dat ze gewoon een klein duwtje in de rug nodig hadden.

Stichting Pelicano kan enkel zijn werk doen aan de hand van giften en donaties. Wil jij ook een enorm verschil betekenen in de toekomst van een kind? Ga naar www.pelicano.be of scan onderstaande QR-code en schenk een bijdrage naar keuze. Zo geef je elk kind meer kansen op een mooie toekomst!

Tekst: Isabelle Vandecan
Foto’s: Stichting Pelicano