Multum accountants en belastingconsulenten: meer dan alleen maar boekhouding

Administratieve vereenvoudiging: elke zelfstandige ondernemer is ervoor te vinden. Administratie, vooral dan in relatie tot de overheid, neemt enorm veel tijd in beslag en is niet altijd even simpel. Hoewel administratieve vereenvoudiging tijdens elke regeringsonderhandeling op tafel ligt, blijft het een kluwen waar veel KMO’s moeite mee hebben. “Wij kunnen de klant daar uitstekend bij helpen”, vertellen bestuurders Danny De Winter en An Verkest van Multum Accountants BV. “Als gecertificeerde fiscaal accountants zijn wij thuis in die wereld. We helpen niet alleen bij de talrijke aangiftes, maar geven bijvoorbeeld ook fiscaal gerelateerd advies over hernieuwbare energie of het minder en beter gebruik van grondstoffen.”

Deadlines

Het is geen geheim dat de administratieve verplichtingen tegenwoordig de pan uit swingen. “Vooral bij KMO’s is er een sterke stijging van de administratieve lasten”, geeft Danny De Winter aan. Maar wat kan een accountant op dat vlak nu precies betekenen voor de klant? “Ondernemers worden constant geconfronteerd met deadlines. Denk aan BTW-aangiften, personen- en vennootschapsbelasting, RSZ, en verder alle gegevens die naar de overheid moeten gaan. Om die deadlines te halen, kunnen wij de klant bijstaan door verder de digitale weg op te gaan. Wij kunnen hen veel werk uit handen nemen zodat zij de deadlines makkelijker halen en zich op hun kerntaken kunnen concentreren. Als fiscaal experten houden wij de vinger aan de pols. Wij blijven continu up to date, niet alleen op vlak van boekhouding en alles wat belastingen aangaat, maar ook inzake de wirwar aan administratieve verplichtingen.”

Online tools

Als accountant opteert Multum voor een eigentijds digitaal platform en digitaal boekhoudpakket. “Het overgrote deel van de facturen wordt vandaag via email verstuurd en kunnen via onze online tools dag na dag rechtstreeks in de boekhouding worden verwerkt. De klant heeft dan maar één emailadres om alles wat aan- en verkoop snel en correct af te handelen. Als erkend accountantskantoor krijgen wij van de banken rechtstreeks digitale bestanden binnen die up to date worden bijgeboekt zonder dat de klant zich daar specifiek moet mee bezighouden. Wij adviseren ook over online tools die het opzoeken of opvragen van gegevens vergemakkelijken, zoals de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of de Balanscentrale van de Nationale Bank (NBB).”

Een belangrijke tool is de website My Minfin. “Dat is een toepassing van de FOD Financiën die verschillende persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten omvat, zoals Tax-on-web. Als de klant ons een elektronische volmacht geeft, kunnen wij de aangiften vervullen, alsook het fiscale dossier bij de overheid namens de onderneming perfect beheren. Ook met betrekking tot het sociaal verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat kunnen wij de klant administratief helpen. Ook die instellingen stellen ons de nodige online tools ter beschikking. De klant hoeft dan niets zelf te doen, dat wordt via ons allemaal automatisch verwerkt.”

Milieuwetgeving

Een accountant en milieuwetgeving? Welke meerwaarde kan Multum op dat vlak betekenen? “Milieu gaat vandaag gepaard met een zeer actieve en explosieve wetgeving. Dat is echt specialistenwerk, maar binnen ons uitgebreide netwerk hebben wij de juiste mensen die de ingewikkelde wetgeving grondig beheersen. Daardoor kunnen wij onze klanten dan ook gericht advies geven. Een ‘hot item’ is bijvoorbeeld de vergroening van het wagenpark. Wij bepalen niet wat de klant moet aankopen of hoe het wagenpark te beheren, maar we informeren wel uitgebreid over de fiscale maatregelen, bijvoorbeeld over de 100% aftrekbaarheid. Vanaf 2026/2027 verwachten we een nieuwe wetgeving. Het spreekt voor zich dat we al die evoluties op de voet volgen om onze ondernemers op elk moment proactief bij te kunnen staan en correcte informatie te verstrekken. Dat heeft een dubbel voordeel: enerzijds dragen wij op die manier – via onze klant – bij tot een beter milieu, anderzijds maken we dat de fiscaliteit een minder groot kostenplaatje wordt.”

Hernieuwbare energie

Een al even hot item is het energievraagstuk, in het bijzonder hernieuwbare energie. “Uiteraard zijn wij geen energieleverancier, maar de klant kan wél op ons beroep doen voor de boekhoudkundige en fiscale aspecten die daarmee gepaard gaan. Hernieuwbare energie lijkt op het eerste zicht eenvoudig, maar daar komt echt enorm veel bij kijken. Wij stellen ons de vraag hoe we energie binnen de ondernemingswereld kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld: zijn zonnepanelen een interessante optie. Aangezien wij over alle data ter zake beschikken, maken wij hier de berekening en kijken of er voor die specifieke materie subsidies beschikbaar zijn en hoe dat allemaal fiscaal ten voordele van de klant kan ingepast worden. Dat kan niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor warmtepompen, isolatie, enz. Ondernemers moeten in het digitalisatieproces worden meegetrokken, zo kunnen wij hen helpen, in het belang van het milieu én de portemonnee van de klant.”

Grondstoffen

Het beheer van grondstoffen is het domein waar de ondernemers thuis zijn. Maar ook hier kan Multum een steentje bijdragen. “Het spreekt voor zich dat wij ons geenszins gaan bemoeien met het productieproces, maar wij zijn wel de eerste die merken als er iets beweegt inzake de bruto winstmarge. Als die afwijkt van het gemiddelde of van wat we normaal mogen verwachten, brengen we de klant daarvan op de hoogte. In die optiek hebben wij een soort van signaalfunctie en kunnen we veel onheil voorkomen door op tijd te informeren. Als wij door onze boekhoudkundige kennis bepaalde afwijkingen vaststellen, nodigen we de mensen uit en bespreken in alle rust waar aandacht aan moet besteed worden om de continuïteit van de onderneming niet in het gevaar te brengen. Kortom: wij tellen en rekenen niet alleen, wij fungeren ook en vooral als eerstelijnsadviseur.”

Kaderstuk

Over Multum Accountants BV

Van klassieke of digitale boekhouding en belastingaangifte tot fiscaliteit: het gerenommeerde accountantskantoor Multum Accountants uit Wetteren biedt voor elke ondernemer van klein tot groot een brede waaier aan diensten. Ook voor onder meer successieplanning, advies bij de aankoop van een tweede verblijf, begeleiding bij een startup of het overdragen van de onderneming is de klant bij het ervaren team aan het juiste adres. Multum Accountants kan rekenen op een ruime klantenkring, maar wijst er graag op dat het familiale karakter van de vennootschap zorgvuldig bewaard blijft. “We behoren niet tot de zogenaamde ‘Big 4’, maar bieden exact dezelfde diensten als de grote jongens, en dat voor een gevarieerd cliënteel van eenmanszaken over KMO’s tot en met zeer grote ondernemingen in de meest uiteenlopende sectoren. Wij maken er een erezaak van om iedereen te bedienen, we geven elke ondernemer de kans om klant te worden bij ons. Multum verzorgt voor hen alle fiscale, boekhoudingkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen. Daarnaast zijn we ook de aangewezen partner voor alle uitdagingen waarmee elke ondernemer geconfronteerd wordt op administratief vlak.”

Elke onderneming heeft bij Multum een dossierverantwoordelijke of beheerder zodat er altijd één vast aanspreekpunt is. “De mensen precies weten bij wie ze in het volste vertrouwen terechtkunnen voor hun zaken. We houden onze klantencontacten doelbewust laagdrempelig en hanteren een grote flexibiliteit zodat ook dringende zaken snel en vlot kunnen worden afgehandeld. Wij handelen niet alleen de klassieke fiscale verplichtingen af, maar focussen ons op alle uitdagingen én financiële kansen voor onze klanten.”

Meer info

Multum Accountants BVBrusselsesteenweg 415

9230 Wetteren

info@multum.be

www.multum.be