KBC Wealth en Private Banking kunstservice

KUNST ALS ONDERDEEL VAN ROEREND VERMOGEN

Indien je van plan bent om te investeren in kunst, dan kan je bij KBC Wealth terecht voor advies op maat. Je krijgt er ondersteuning bij de aankoop van kunstwerken, informatie over de beste aanpak om je collectie te beheren, te bewaren en te verzekeren of zelfs over te dragen aan de volgende generatie. De kunstafdeling van KBC Wealth heeft een lange ervaring met kunst en zorgt ervoor dat klanten de juiste keuzes maken. En KBC zelf draagt kunst een warm hart toe. Getuige hiervan is het Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen, een toonaangevend museum waar tot 16 juli de tentoonstelling de Barokke Influencer loopt.

START TO COLLECT – UW VERHAAL IS DE KERN
Ook indien je erover denkt om te investeren in kunst, kan je met je vragen bij KBC Wealth terecht. Je private banker zal je in contact brengen met een expert op het vlak van investeringskunst en de manier waarop je dit het best aanpakt. Gwendolina Willems: “Investeren in kunst is vaak emotioneel geladen, maar het is aangewezen om de aankoop toch op een iets rationele manier aan te pakken. Eerst is er een kennismakingsgesprek om na te gaan welke je interesses zijn en welke soort kunst je wil aanschaffen. Er wordt gepeild naar je smaakpalet om een rode draad voor de zoektocht te vinden. Meestal wordt er aangeraden om voorzichtig, niet onbezonnen van start te gaan en voldoende tijd te nemen bij een eerste investering.” Op zoek gaan naar kunstenaars, bezoeken van kunstgalerijen en bezichtigen van uiteenlopende stijlen en kunstwerken kan hierbij helpen. Uw eigen verhaal speelt hier een essentiële rol in.

DOCUMENTATIE
Gwendolina Willems, Art Collections Manager KBC Wealth: “Als verzamelaar of eigenaar van kunst, is het nodig dat je je werk goed documenteert. Met het oog op het verzekeren van je kunst, de eventuele overdracht aan erfgenamen of de latere verkoop, is specifieke informatie van groot belang. Je moet beschikken over de facturen en de juiste identiteit van de kunstenaar. Je maakt het best foto’s van de voor- en achterzijde van het kunstwerk. Op de achterzijde vind je soms heel wat wetenswaardige informatie terug. Verder horen de echtheidscertificaten, conditierapporten en gegevens over mogelijke restauratie en reiniging zeker bij die documentatie thuis.” Er zijn nog tal van andere gegevens over het kunstwerk die mogelijk een invloed hebben op de waarde. Misschien werd het kunstwerk tijdens een tentoonstelling in het buitenland in bruikleen gegeven. Of zijn er in de gespecialiseerde vakpers artikels over geschreven en is het kunstwerk terug te vinden in kunstcatalogi. Het is allemaal informatie met draagwijdte bij het bepalen van de waarde van het werk.

FISCAAL-JURIDISCHE EXPERTISE
Kunstverzamelaars die hun werk wensen te verkopen of de collectie willen overdragen aan de volgende generatie, doen dat het best goed overwogen en gedocumenteerd. Gwendolina Willems: “Kunst is veelal verbonden met emoties en een vorm van verliefdheid op het werk, met een grote waarde voor de eigenaar. In het kader van een verkoop is het daarom goed om het advies van je KBC Wealth expert in te winnen. Wij hebben heel wat fiscaal-juridische expertise in huis om je bij een verkoop deskundig te begeleiden. Ook in het geval van vererving, waarbij je je collectie naar de volgende generatie wil overdragen. Misschien voelen de kinderen zich minder betrokken bij de kunst en worden de werken onvoldoende naar waarde geschat. In dit geval is het nodig om hierover op voorhand met hen een diepgaand gesprek te hebben.”

KUNSTVERZEKERING
In de verplichte brandverzekering van een woning zit een bedrag dat de inboedel dekt. Zeer waardevolle voorwerpen zoals kunstwerken zijn daar meestal niet inbegrepen. Eens boven een zeker geschatte waarde is het aangeraden om een verzekering te kiezen die je kunstwerk dekt. Gwendolina Willems,: “Indien je zeer waardevolle kunstvoorwerpen hebt, dan neem je best contact met je KBC kantoor. Je private banker brengt je in contact met een expert in de materie die een schatting maakt van de waarde van de werken. De volgende stappen voor het verzekeren van de kunst worden dan verder besproken.”

SNIJDERS & ROCKOXHUIS IN ANTWERPEN
KBC heeft een passie voor kunst. Het Antwerpse Snijders & Rockoxhuis wordt al meer dan een halve eeuw beheerd door de KBC. Het is een inspirerende ontmoetingsplaats om kunst op een innoverende wijze te beleven. KBC organiseert toonaangevende exposities met werk uit eigen collectie en kunst uit bruikleen van verscheidene internationale partnermusea. Het brede publiek kan hier kennismaken met de prachtige renaissance- en barokcollectie en met tijdelijke tentoonstellingen.

www.snijdersrockoxhuis.be

Meer info: www.kbc.be/private-banking/nl/beschermen-en-ontzorgen/kunstservice.html

TEKST: DOMINIEK SAELENS
FOTO’S: KBC