Blijft uw koopkracht ook de volgende jaren afnemen?

De jongste jaren nam de koopkracht van spaarders af, want de inflatie was hoger dan de spaarrente. Ook obligatiebeleggers hadden het moeilijk.

Aan die situatie komt de komende jaren wellicht geen verandering.

Om het rendementspotentieel te vergroten, zit er weinig anders op dan te beleggen.

De spaarrente is al laag sinds 2008 en we verwachten niet dat ze de komende jaren veel hoger zal worden. De verlaging van de rente tot bijna nul was aanvankelijk een antwoord op de financiële crisis. Meer dan tien jaar later is die crisis grotendeels verteerd, maar de rente blijft laag. Er spelen immers ook structurele factoren mee. De daling van de bevolkingsgroei in onder andere Europa, Japan en China zorgt voor tragere economische groei. De centrale banken blijven de rente laag houden om de economie een duwtje in de rug te geven. Ondertussen zien spaarders hun koopkracht dalen, want de reële rente (rentepercentage min het inflatiepercentage) is negatief. 

Wat bedoelen we met ‘financiële repressie’?

Het begrip ‘financiële repressie’ stelt het allemaal wat scherper. De Amerikaanse econome Carmen Reinhart beschrijft de negatieve reële rente als een ‘repressietaks’, een techniek die overheden gebruiken om het aflossen van torenhoge overheidsschulden betaalbaar te houden, terwijl spaarders hiervan de dupe zijn. Volgens Reinhart is dit dus niets minder dan een verdoken belasting op spaargeld.  

Wat betekent tien jaar financiële repressie voor uw spaargeld?

De grafiek toont de evolutie van de koopkracht van 10.000 euro op een spaarrekening over de afgelopen tien jaar. De gecumuleerde interest van 5,41% is onvoldoende om de gecumuleerde inflatie van 16,57% het hoofd te bieden. Wie tien jaar lang 10.000 euro op een spaarrekening liet staan, is bijna 10% aan koopkracht kwijt. 

De impact van financiële repressie voor wie in obligaties belegt

Financiële repressie maakt van vermogensbehoud een grote uitdaging. Niet alleen voor spaarders maar ook voor obligatiebeleggers. Kwaliteitsobligaties leveren tegenwoordig geen betekenisvolle nominale rendementen meer op. In veel gevallen zijn ze zelfs negatief. Een rendement behalen dat hoger is dan de inflatie is moeilijker dan ooit, vooral voor obligatiebeleggers in de eurozone. 

Om hun rendementspotentieel te vergroten, zit er voor obligatiebeleggers niets anders op dan meer risico’s te nemen. Dit maakt het rendement minder voorspelbaar en gevoelig voor volatiliteit. Indien uw beleggersprofiel dit toelaat, kunt u dit oplossen door een groter deel van uw beleggingen aan aandelen te besteden. 

De impact van financiële repressie voor wie in aandelen belegt

Bij aandelen maken we een onderscheid tussen groeiaandelen en waarde- aandelen. Waarde-aandelen zijn aandelen die aan een lagere koers verhandeld lijken te worden dan op grond van hun fundamentals (bv. omzet en winst) gerechtvaardigd is. Groeiaandelen zijn aandelen waarvan wordt aangenomen dat ze sneller zullen stijgen dan het marktgemiddelde. Wanneer toekomstige winsten van dergelijke bedrijven aan een lage rente worden verrekend, stijgt hun actuele waarde en worden ze aantrekkelijker. Stijgt de langetermijnrente, dan worden deze aandelen minder waard. De verwachting van hogere reële rente kan leiden tot een rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen. 

Diversificatie en robuustheid: meer dan ooit een must

Financiële repressie maakt brede diversificatie en robuust risicobeheer van beleggingsportefeuilles belangrijker dan ooit. Een manier om robuustheid te bereiken is de portefeuille opbouwen rond een solide kern die gebaseerd is op strategische activa-allocatie. Het is ook mogelijk om het risico van een hogere aandelenblootstelling te beperken via indekkingstechnieken.

7 redenen om Deutsche Bank te kiezen voor uw beleggingen

Overtuigd om (opnieuw) te beleggen? Dan bent u in goede handen bij Deutsche Bank.  Ontdek waarom.

1. Wereldwijde expertise

Deutsche Bank België is onderdeel van Deutsche Bank, wereldwijd actief in 70 landen. De beleggingsvisie van de Deutsche Bank groep wordt bepaald door strategen met internationale expertise en een diepe kennis van de wereldwijde economische en beleggingstrends.

2. Financial ID

In haar beleggingsadvies zweert Deutsche Bank bij een gepersonaliseerde aanpak, op basis van uw Financial ID. We leggen uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen vast, bekijken uw liquiditeiten en analyseren uw behoefte aan bescherming en groei van uw vermogen. Zo kunnen we u de meest geschikte oplossingen voorstellen binnen elk onderdeel van uw portefeuille.

3. Advies van professionals

Onze beleggingsadviseurs zijn geen verkopers van fondsen, maar geschoolde experts – de meesten zijn houder van een diploma in financiële planning van de Antwerp Management School. Zij mixen en matchen de beleggingsoplossingen die het best bij uw Financial ID passen en dus naadloos aansluiten bij uw risicobereidheid, beleggingshorizon en beleggingsdoelstellingen.

4. Eenvoudig kiezen

Elke belegger kent het fenomeen: er zijn heel veel fondsen en trackers op de markt, welke kiezen? Met DB Best Advice biedt Deutsche Bank een oplossing voor deze keuzestress. Het is een shortlist van fondsen en trackers die volgens onze experts het meeste potentieel hebben. De selectie is klein genoeg om overzichtelijk te blijven, en groot genoeg om voor elk type belegger een oplossing te vinden die aanleunt bij zijn of haar beleggersprofiel. En belangrijk: de DB Best Advice lijst wordt voortdurend opgevolgd en indien nodig bijgestuurd door een team van fondsenexperts.

5. Open architectuur

Onze adviseurs werken niet binnen een gesloten systeem van zogenaamde huisfondsen, maar opereren binnen een open architectuur van een dertigtal gerenommeerde internationale fondsenbeheerders. Anders gezegd: we bieden niet alleen onze eigen fondsen aan, maar ook zorgvuldig geselecteerde fondsen van andere financiële instellingen.

6. Makkelijk digitaal

Bij Deutsche Bank kan u uw beleggingen makkelijk opvolgen op uw smartphone (via de MyBank-app) of via Online Banking. Dat is niet alles. Via Online Banking ontvangt u ook gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van uw bestaande portefeuille en uw Financial ID. 

7. Oog voor kosten

Verstandig beleggen betekent ook op de kleintjes letten. Wanneer de instap- en uitstapkosten van fondsen, in combinatie met de lopende kosten te hoog zijn, vreten ze aan uw rendement. Daarom tracht Deutsche Bank de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij Deutsche Bank betaalt u bijna nooit uitstapkosten. De instapkosten voor fondsen zijn beperkt tot maximaal 1% in DB Personal en Private Banking (en maximaal 1,5% in DB Account).