Review 2020 & Outlook 2021 – “People want to love where they live”

Alex Dewulf – Wonen in Knokke. ‘Sinds minstens 10 jaar deel ik rond deze tijd van het jaar mijn inzichten over de vastgoedmarkt in Knokke het voorbije jaar en deel ik enkele verwachtingen voor het nieuwe jaar.

2020 werd helemaal anders dan verwacht. Het was een jaar vol verassende plotwendingen en uitdagingen maar met een happy end voor de vastgoedmarkt. In maart was er even een lichte paniekstemming. Ook wij voorzagen toen een snelle en abrupte afkoeling van de markt zoals in de herfst van 2008. Maar het omgekeerde gebeurde. Vanaf einde mei, zodra de makelaars weer klanten mochten ontvangen, werd het startschot gegeven voor wellicht de beste zomer ooit op de Knokse vastgoedmarkt. De aankoop van een tweede verblijf aan de Belgische kust werd net als een oplossing voor de pandemie gezien omdat de kopers niet of moeilijk naar de Middellandse Zee konden reizen en ze de grote steden wensten te ontvluchten. De markt is in de herfst van 2020 wat afgekoeld, maar dat is traditioneel een kalmere periode.

Dat we die trend niet meteen ontdekten, verplicht ons tot bescheidenheid en het inzicht dat onze verwachtingen niet altijd correct zijn of minstens een houdbaarheidsdatum hebben. Nochtans is het belangrijk dat wij de vinger aan de pols houden en de ontwikkelingen in onze markt snel genoeg spotten om de eigenaars en de kandidaat kopers goed en correct te adviseren.

Terug naar de toekomst. Wat is er nu ten gronde veranderd en wat blijft er?

We kunnen nog een tijdlang moeilijk naar het buitenland reizen, dus de nummer één reden om een tweede verblijf in eigen land te kopen, blijft overeind, zeker in de eerste jaarhelft.

Telewerk en stadsvlucht zijn blijvers. Hoe hoger de inkomens, hoe meer telewerk. Die goed verdienende professionals willen een plek waar het leuk is om te leven en te werken en hun kinderen naar school te laten gaan. Ze willen in een regio als Knokke wonen omwille van de levensstijl die Knokke uitstraalt. Weet ook dat Knokke-Heist de eerste Vlaamse gemeente wordt waar overal glasvezelinternet is. Dit jaar startte Proximus het ambitieuze project “Fiber for Knokke” met tot doel om voor einde 2023 dertigduizend gezinnen en bedrijven in Knokke-Heist aan te sluiten op het glasvezelnetwerk.

Er zijn steeds meer vermogenden door de lage rente. Het goedkope geldbeleid blijft en de toegang tot financiering blijft gemakkelijk, zeker voor wie reeds vermogend is. De groeiende schuldenlast van particulieren, bedrijven en overheden is op termijn onhoudbaar, maar dit feest kan nog een hele tijd doorgaan.

De verwachting is dat de overnamemarkt in 2021 sterk aantrekt nadat in het coronajaar 2020 even de pauzeknop werd ingedrukt. Er is door de vergrijzing een golf van bedrijfsleiders in Vlaanderen en Zuid-Nederland die willen verkopen en een deel van de opbrengst zullen ze gebruiken om een eigendom in Knokke te kopen.

Vanaf 2020 komt veel kapitaal vrij uit liquidatiereserves. Dit systeem werd in 2014 ingevoerd om het eigen vermogen van ondernemingen te versterken en de overheid een voorafname op de roerende voorheffing te gunnen. Het principe is dat ondernemingen hun netto winst geheel of gedeeltelijk aan het eigen vermogen toevoegen in een liquidatiereserve met betaling van 10% extra belasting dat jaar. Na 5 jaar kunnen die gelden uit de vennootschap gehaald worden aan een gunstig belastingtarief van 5%. De roerende voorheffing bedraagt 30% voor wie deze winsten onmiddellijk uit de vennootschap haalt. Het systeem was de voorbije jaren uiterst succesvol. Er zit ontzettend veel kapitaal geparkeerd in dat systeem. In 2015 zat er 2.8 mia € in, in 2018 al bijna 5 mia €, eind dit jaar moet het 7-8 mia € zijn. Dat geld komt dus in toenemende mate vrij de komende jaren en een deel zal ongetwijfeld zijn weg vinden naar luxe vastgoed in Knokke.

Wij zien het nieuwe jaar dus hoopvol en positief tegemoet voor de vastgoedmarkt. Toch zien we ook problemen en ongemakken opduiken die het in 2021 minder aangenaam zullen maken om naar Knokke te komen.

Er zijn grote infrastructuurwerken opgestart in Knokke die nog minstens een jaar voor verkeershinder en parkeerproblemen zullen zorgen: de heraanleg van het Albertplein en het Burgemeester Fr. Desmidtplein, de aanleg van verkeersrotondes op de Natiënlaan die voor dagelijkse files zorgen, de werken aan de Elizabetlaan tussen Heist en Duinbergen en de bouw van woontorens aan het Heldenplein en naast het station. Die werken zorgen nu voor overlast maar zullen de gemeente verder optillen als een regio met een uitzonderlijke infrastructuur.

Er is momenteel weinig nieuw aanbod op de Knokse vastgoedmarkt. Dat komt door de zomerrush maar ook omdat veel kandidaat-verkopers wachten met hun plannen en nog zelf van hun vakantieverblijf gebruik willen maken zolang de coronabeperkingen gelden. Dat leidt ertoe dat de vastgoedmakelaars het steeds moeilijker hebben om geschikt vastgoed voor hun kopers te vinden. We denken dat een verdere stijging van de prijzen op de beste liggingen nodig is om eigenaars over de streep te trekken om te verkopen.

De gezondheidstoestand van burgemeester Lippens is al een hele tijd gespreksonderwerp en leidt tot bezorgdheid bij de Knokkenaren. Zijn figuur is en was belangrijk bij de uitbouw van Knokke tot kwaliteitsvolle badplaats. Hij zal op een bepaald moment zijn functie niet meer kunnen waarnemen en er moet goed nagedacht worden over zijn opvolging.

De kaalslag in de retail treft ook Knokke. Wat al lang sluimerde is door de maandenlange lockdowns een accuut probleem geworden. De winkelstraten lopen leeg. In de zomer worden de leegstaande panden nog vlot gevuld met pop-ups maar in de herfst en de winter staan teveel winkelpanden leeg. Dat doet de faam van Knokke als shoppingsbestemming geen goed. Als over enkele weken het licht weer aangaat in de horeca en ook daar de rekeningen worden gemaakt, valt te vrezen dat ook het zo geprezen gastronomisch aanbod in Knokke verschraalt.
 
De groeiende interesse om aan zee te wonen, zal niet stoppen met COVID. The pandemie heeft de mensen doen nadenken hoe ze willen leven en wonen in een nieuwe wereld. Knokke heeft goede troeven om de geliefkoosde vakantiebestemming en woonplaats van velen te worden en te blijven in deze nieuwe wereld.

Rest ons nog om u en uw gezin een fijne Kerst te wensen. Het wordt anders dan vroeger en kleinschaliger. Misschien brengt u deze dagen aan zee door. We wensen u veel warmte en vreugde en voor 2021 boven alles een goede gezondheid.’
 
Alex Dewulf – Wonen in Knokke is een vastgoedmakelaar actief in de verkoop en verhuur van hoofdzakelijk vakantieverblijven, en ook zeer actief in het beheer van mede-eigendommen.

www.alexdewulf.be