Engel & Völkers België: alle lichten zijn groen

Engel & Völkers België: alle lichten zijn groen

Als de Belgische vastgoedmarkt een pauze nam tijdens de eerste opsluiting, heeft ze sindsdien niet opgehouden te verrassen met zijn dynamiek, zowel in de sector van klassieke goederen als in het luxesegment. Ten eerste hebben maatschappelijke veranderingen, gedreven door de ontwikkeling van telewerken en de ervaring van opeenvolgende opsluitingen, de aanwezigheid van een tuin, een terras of zelfs rust en de natuurlijke omgeving op de voorgrond geplaatst van de meest gewilde criteria. Peri-urbane steden en gemeenten die een aangename leefomgeving combineren met een vlotte bereikbaarheid van Brussel, hebben hun prijzen dan ook aanzienlijk zien stijgen. Dit is het geval in steden als Nijvel, Waterloo, of zelfs in het noorden van de Vlaams-Brabantse groengordel waar Engel & Völkers onlangs zijn netwerk uitbreidde en een stijgende vraag optekende.

Ook in het luxesegment blijven kopers zeer actief en is de markt uiterst dynamisch, met een versnelling van de verkoop en een stijging van de prijzen. In 2020 werden meer dan duizend goederen verkocht met een waarde van meer dan een miljoen euro. Stabilisatie is te verwachten op middellange termijn, maar er zijn nog steeds meerwaarden te behalen op panden met een uitzonderlijk karakter waarnaar altijd een sterke vraag zal zijn.

Gedreven door deze dynamiek van de verschillende markten, sloot Engel & Völkers België de eerste helft van 2021 af met een omzetstijging van 69% in vergelijking met dezelfde periode

Ook in het luxesegment blijven kopers zeer actief en is de markt uiterst dynamisch, met een versnelling van de verkoop en een stijging van de prijzen. In 2020 werden meer dan duizend goederen verkocht met een waarde van meer dan een miljoen euro. Stabilisatie is te verwachten op middellange termijn, maar er zijn nog steeds meerwaarden te behalen op panden met een uitzonderlijk karakter waarnaar altijd een sterke vraag zal zijn.

Gedreven door deze dynamiek van de verschillende markten, sloot Engel & Völkers Belgium de eerste helft van 2021 af met een omzetstijging van 69% in vergelijking met dezelfde periode in 2020, en is van plan om de uitbreiding van zijn netwerk in het gebied verder te versnellen. Dit geldt in het bijzonder voor de Vlaamse provincies, die vandaag nog steeds 65% van het transactievolume op de Belgische markt vertegenwoordigen. Alle lichten zijn groen!

www.engelvoelkers.com