De kunst van slim investeren in een tweede verblijf

Een tweede verblijf, zowel in eigen land als in het buitenland, spreekt tot de verbeelding van velen. Maar naast romantiek en dromen zijn er ook praktische aspecten om te overwegen. Vooral op het gebied van financiën en regelgeving zijn er belangrijke punten die elke potentiële investeerder in een tweede verblijf zou moeten begrijpen. We nemen je mee voor een diepgaande verkenning van de wereld van vastgoedinvesteringen in tweede verblijven.

Een plek waar de tijd vertraagt, waar stress vervaagt en waar herinneringen voor altijd worden gekoesterd. Een tweede verblijf is niet alleen een stukje vastgoed, maar een emotionele investering in rust, ontspanning en geluk. Of het nu een knus chalet verscholen in de Ardennen is, of een zonnig appartement aan de oever van de Middellandse Zee, de aantrekkingskracht is grenzeloos. Maar te midden van deze droomwereld is er ook plaats voor realisme.

De financiële puzzel ontcijferen

Voor we ons laten meeslepen door de romantiek van een tweede verblijf, laten we eens naar de financiële feiten kijken. Naast dromen zijn er kosten voor de aankoop, notariskosten en mogelijk zelfs financieringsvraagstukken die aandacht vragen. Een duidelijk begrip van de totale kosten is de eerste stap naar een weloverwogen beslissing. Laten we eens kijken naar dit fiscale doolhof, waarin termen als onroerende voorheffing, inkomstenbelasting en erfbelasting een belangrijke rol spelen.

Onroerende voorheffing

In de schijnwerpers staat de onroerende voorheffing, een directe belasting die rust op het bezit van jouw tweede verblijf. Deze belasting varieert afhankelijk van de locatie en wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en verschilt per regio. Het is belangrijk om te begrijpen dat de onroerende voorheffing een terugkerende verplichting is die deel uitmaakt van het onderhoud van jouw stukje paradijs.

Jouw huurinkomsten onder de loep

Wanneer het verleidelijke idee om jouw tweede verblijf te verhuren werkelijkheid wordt, komt de inkomstenbelasting om de hoek kijken. Deze belasting is van toepassing op de huurinkomsten die je genereert uit het verblijf. Het percentage en de berekeningswijze verschillen afhankelijk van het land en de specifieke wetgeving. Het is raadzaam om een goed inzicht te hebben in de lokale inkomstenbelastingstructuur om verrassingen te vermijden en de huurinkomsten op een efficiënte en wettige manier te benutten.

Wanneer je ervoor kiest om jouw tweede verblijf te verhuren aan particulieren die het pand ook uitsluitend voor persoonlijk gebruik benutten, blijft het belastingplaatje in principe onveranderd. In deze situatie moet je nog steeds het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen invullen op je belastingaangifte, onder code 1106/2106. Uiteindelijk moet je echter het geïndexeerde kadastraal inkomen betalen, plus een verhoging van 40%.

Maar stel je nu het scenario voor waarin je jouw tweede verblijf verhuurt aan iemand die het pand gebruikt voor zakelijke doeleinden. In dit geval moet je rekening houden met een hogere belastingdruk. Hier word je belast op een bepaald percentage van het wettelijke huurinkomen dat je hebt ontvangen.

Denken aan de toekomst

In het huidige moment is het gemakkelijk om de toekomst uit het oog te verliezen. Echter, wie strategisch nadenkt, houdt ook rekening met erfbelasting. Als je jouw stukje paradijs wilt doorgeven aan erfgenamen dan komt deze belasting om de hoek kijken.

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven op erfenissen en schenkingen. De tarieven en vrijstellingsdrempels variëren per land en kunnen aanzienlijk zijn. Een verstandige benadering om dit aan te pakken is het vroegtijdig overwegen van erfenisplanning zodat jouw bezit soepel en fiscaal efficiënt kan worden overgedragen.

Gewijzigde spelregels

In de dynamische wereld van investeren in een tweede verblijf lijkt het soms alsof de regels veranderen als de wind. Vooral in het buitenland lijken recente veranderingen snel te gebeuren, wat gevolgen kan hebben voor jouw vastgoedplannen. Eén van die recente verschuivingen is het principe dat kapitaalaflossingen niet langer tot belastingvermindering leiden. Laten we deze ontwikkeling nader bekijken en begrijpen hoe het jouw investering kan beïnvloeden.

Kapitaalaflossingen en belastingvermindering

Vroeger werden kapitaalaflossingen op leningen voor jouw tweede verblijf vaak geassocieerd met een vorm van belastingvermindering. Dit betekende dat een deel van de betaalde kapitaalaflossing werd gebruikt om de belastbare basis te verlagen wat resulteerde in lagere belastingverplichtingen. Een aantrekkelijke regeling voor investeerders die hoopten hun financiële lasten te verlichten.

Echter hebben recente regelgevingsveranderingen deze dynamiek gewijzigd. Kapitaalaflossingen worden niet langer beschouwd als een trigger voor belastingvermindering. Dit betekent dat financiële strategieën die gebaseerd waren op dit voordeel nu opnieuw moeten worden overwogen.

Investeerders worden aangemoedigd om deze veranderingen in overweging te nemen bij het plannen van hun financiële toekomst en om te onderzoeken hoe deze verschuiving hun cashflow en belastingverplichtingen zal beïnvloeden.

Dit omvat mogelijk het onderzoeken van alternatieve financieringsmethoden, het herzien van leningstructuren en het samenwerken met financiële adviseurs om een pad te vinden dat aansluit bij jouw doelen.

Personenbelasting en forfaitaire belasting

Bij het bezitten van een tweede verblijf word je vaak ook geconfronteerd met de personenbelasting. Dit omvat de belasting die je verschuldigd bent over jouw totale inkomen, inclusief eventuele huurinkomsten van het tweede verblijf.

De tarieven variëren afhankelijk van het land en de regio waar het tweede verblijf zich bevindt. Het is belangrijk om te weten welke aftrekposten of voordelen beschikbaar zijn in jouw jurisdictie om jouw belastingverplichtingen te optimaliseren.

Sommige landen bieden de mogelijkheid van een forfaitaire belasting voor eigenaren van tweede verblijven, waarbij de belasting wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen of de geschatte huurwaarde van het eigendom, in plaats van op de werkelijke huurinkomsten. Dit kan voordelig zijn als het werkelijke rendement lager is dan het geschatte inkomen.

Het is echter cruciaal om de lokale wetten en voorschriften te begrijpen om te bepalen of je in aanmerking komt voor deze regeling en wat de specifieke voorwaarden zijn.

Veel steden en gemeenten heffen een belasting op een tweede verblijf. Daarbovenop kan ook nog een provinciale belasting en een forfaitaire milieubelasting komen.

Investeren op eigen naam

Naast de financiële keuze staan potentiële investeerders ook voor de beslissing om het eigendom op persoonlijke naam aan te schaffen of onder te brengen in een vennootschap. Beide opties hebben hun voor- en nadelen, maar ze worden beïnvloed door complexe regelgeving en fiscale implicaties die essentieel zijn om te begrijpen voordat u een keuze maakt.

Investeren op eigen naam heeft als voordeel een eenvoudigere structuur en mogelijke belastingvoordelen, zoals aftrekposten voor bepaalde kosten. Echter moet je hierbij rekening houden met belastingen zoals onroerende voorheffing en inkomstenbelasting op verhuurinkomsten. Daarnaast ben je persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden of juridische kwesties met betrekking tot het eigendom.

Investeren via een vennootschap

Aan de andere kant biedt investeren via een vennootschap beperkte aansprakelijkheid en kan het genieten van gunstigere belastingtarieven voor onroerend goed of verhuurinkomsten. Dit brengt echter opstartkosten met zich mee voor het oprichten en beheren van de vennootschap.

Vennootschappen betalen vennootschapsbelasting op winsten en kunnen onderworpen zijn aan lokale belastingen. Daarbij kunnen regels voor dubbele belastingheffing van toepassing zijn als het eigendom in het buitenland is gevestigd. Het nadeel van een vennootschapsstructuur is de beperktere flexibiliteit met betrekking tot verkoop en overdracht van eigendom.

Als u besluit een vennootschap op te richten voor uw tweede verblijf, moet u het juiste type vennootschap kiezen en de statuten correct opstellen. Het beheer van een vennootschap vereist zorgvuldige aandacht en naleving van administratieve verplichtingen. Het is ook van cruciaal belang om een fiscale adviseur te raadplegen om de optimale structuur te bepalen op basis van uw persoonlijke financiële situatie en doelen.

Inspireer jezelf en omring je door kenners

Als je jouw reis naar vastgoedsucces begint is inspiratie en kennis de sleutel tot een weloverwogen beslissing. Gelukkig zijn er partners die je kunnen begeleiden en ondersteunen tijdens jouw ontdekkingstocht naar het investeren in een tweede verblijf.

Een van deze inspirerende en deskundige partners is de Second Home Expo. Deze expo, gehouden op 14-15 oktober, is een evenement vol inzichten over investeren in een tweede verblijf. Second Home Expo staat bekend als de hotspot voor vastgoedenthousiastelingen en -investeerders. Hier kom je in contact met gerenommeerde ontwikkelaars, makelaars en professionals uit de vastgoedwereld.

De expo biedt een kans om te leren van de besten in de branche. Door workshops, presentaties en individuele gesprekken te volgen krijg je een dieper inzicht in de actuele trends, financiële overwegingen en juridische aspecten van het investeren in een tweede verblijf. Dit is een kans om te leren van degenen die de ins en outs van vastgoed begrijpen en die expertise met jou willen delen.

Fiscaal interessante landen voor investeren in een tweede verblijf

Het kopen van een tweede verblijf is meer dan alleen de aankoopprijs. Zoals je nu alvast begrepen hebt omvat het een complexe financiële puzzel waarin fiscaliteit een grote rol speelt.

In landen als Italië kunnen de kosten tussen 10 en 15 procent van de waarde van het onroerend goed bedragen. In Frankrijk is het niet anders. Hier worden kopers geconfronteerd met een grondbelasting op basis van het kadastraal inkomen en een woningtaks wat de totale kosten verder opdrijft.

Een positief geluid komt uit Portugal waar het fiscale klimaat gunstiger is. Overdrachtsrechten zijn er lager en de belasting op huurinkomsten is verlaagd van 28 naar 3,75 procent. Bovendien genieten gepensioneerden die meer dan 183 dagen per jaar in Portugal verblijven van een vrijstelling van belasting op pensioen en andere buitenlandse inkomsten.

Spanje hanteert gemiddeld 14 procent aan kosten, inclusief zegeltaks, notariële en advocatenkosten, registratierechten (of btw voor nieuwe panden) en variabele overdrachtsrechten. Deze lasten kunnen variëren per regio en omvatten gemeentebelastingen, onroerende voorheffing, belastingen voor niet-ingezetenen, eigendomsverzekering en mede-eigendomskosten. Bepaalde gebieden hanteren lagere overdrachtsbelastingen en er zijn vrijstellingen voor belastingen op pensioenen en andere inkomsten voor gepensioneerde buitenlanders.

Griekenland biedt gunstige belastingtarieven voor buitenlandse investeerders, met name op het gebied van onroerendgoedbelastingen. Er zijn ook voordelen voor gepensioneerden die naar Griekenland verhuizen, waaronder vrijstellingen van inkomstenbelastingen op pensioenen. De prijzen van verblijven op een toeristische locatie in Griekenland zijn gemiddeld ook wat lager dan de prijzen in Italië en Spanje.

Cyprus staat bekend om zijn aantrekkelijke belastingregime, waaronder een laag belastingtarief voor expats en buitenlandse investeerders. Er zijn ook vrijstellingen voor inkomsten uit rente, dividenden en vermogenswinsten.

Investeren in Cyprus levert niet alleen een aanzienlijke jaarlijkse belastingbesparing op, maar kan ook tienduizenden euro’s besparen bij overdracht van erfenissen. Daarnaast biedt Cyprus een buitengewoon gunstig zakelijk klimaat met de laagste vennootschapsbelastingtarieven in heel Europa.

Malta biedt verschillende belastingvoordelen voor buitenlandse investeerders, waaronder een laag vastgoedbelastingtarief en gunstige regels voor inkomstenbelastingen voor buitenlanders die zich in Malta vestigen.

Met het oog op duurzame economische stabiliteit zijn er doeltreffende maatregelen getroffen voor de bank- en financiële sector in Malta. Het Maltese bankwezen is zelfs door het World Economic Forum erkend als het 10e gezondste ter wereld. De economische vooruitgang van Malta is onmiskenbaar, wat duidelijk wordt weerspiegeld in de statistieken.

Een doordachte keuze

Investeren in een tweede verblijf is zowel een financiële als emotionele keuze. Het begrijpen van financiële overwegingen, belastingen en financieringsopties is van vitaal belang. Professioneel advies inwinnen en op de hoogte blijven van regelgeving zijn essentieel om weloverwogen beslissingen te nemen en uw tweede verblijf tot een succesvolle investering te maken.

Voor meer info ivm investeren in een tweede verblijf, kan je terecht bij volgende professionals

www.immomoment.com
www.global-spain.com
www.eleganthomesmarbella.be
www.tenerifeonline.be
https://bulgariainvestltd.com
https://immoid-espana.be/nl
www.alpendreams.eu
www.masainternational.nl
www.limestone.at
www.balirealestatevillas.com
www.chic-estates.com
www.italyhousehunting.com
https://kate-james.be/nl
www.woodboxcabins.be
www.casalina-spain.be
www.medvillaspanje.com
www.inesvanmele.be
https://ritamarproperties.com
https://oando.pt/centralalgarve
https://barbatecosta.com
https://serena-bay.com
www.dunehotel.be
www.turkimmo.be
www.augustcollection.co.uk
www.quintadolago.com
www.livingonthecotedazur.com
www.lodgeforyou.com