Een passie voor bomen, “Hoe klein ook, iedereen kan iets doen”

De klimaatcrisis en onze enorme ecologische voetafdruk, baarde Bruno Van Orshoven al op jonge leeftijd grote zorgen. Hij bleef niet bij de pakken zitten. Met vzw Oakland koopt hij gronden om er bomen te planten. Je kan hem steunen via sponsoring. Heb je een stukje grond vrij? Plant er bomen!

Bruno Van Orshoven was altijd al heel gedreven. Toen hij vijftien was, kocht hij een stukje grond van 5500 m² in Pulle. Het was hooiland dat omringd was door populieren. “Ik experimenteerde en leerde uit de mislukkingen. In 2001 plantte ik er de eerste definitieve eiken. Die zijn inmiddels flink gegroeid. Mijn motivatie haalde ik uit onze ecologische voetafdruk. Ik wil graag een goede ouder en voorouder zijn. We moeten vandaag denken aan de jongeren van de toekomst; onze kleinkinderen moeten ook nog groen en natuur hebben. Dat kan een ver-van-mijn-bedshow lijken, maar dat is helemaal niet zo. In België worden er nog steeds massaal veel bomen omgehakt terwijl we ze heel hard nodig hebben”, zegt Bruno Van Orshoven. Bomen zorgen voor zuurstof en nemen CO2 op. Ze helpen om de nefaste gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken. Bomen zorgen voor een lange periode voor vruchten, eikels, kastanjes… Het gaat om een hele cyclus.

Lentebloemen

Veel centen waren er in het begin niet. Op de grond die hij had aangekocht, plantte hij vooraan inlandse eik. Achteraan was er een natter stuk waar hij es plantte. Mooi om te zien: hij liet er ook een duizendtal paasbloemen groeien. “Het geeft veel voldoening om te zien dat het bos nu volgroeid is, ook al vergde het geregeld onderhoud en was het nodig om voorbijgangers erop te wijzen dat de paasbloemen niet geplukt mochten worden. Voor vlinders en insecten is het immers een mooie biotoop.” Later kon hij een weide van 8000 m² aankopen. Eik, linde en tamme kastanje vonden er een plaats. Bruno Van Orshoven werd ook door zijn grootvader geïnspireerd. Die had een eigen stukje natuur en wandelde graag met zijn kleinzoon langsheen de grote bomen. Na het overlijden van zijn grootvader kon hij in overleg met de familie de grond aankopen. De site werd opgeruimd en er werden zo’n 200 jonge eiken geplant. De aanpak van zijn grootvader wordt dus verdergezet. Op een ander terrein in Pulle kochten Bruno Van Orshoven en zijn partner een terrein van 3 ha gekapte bosgrond. De toenmalige eigenaar had een slechte houtopbrengst en wou zijn grond verkopen. In 2015 startte dit nieuwe project. Grote achtergebleven stronken en kruinen werden vermalen, de afwatering werd op punt gesteld. Het bleek een oud stort te zijn. Na een tweede zeefbeurt verzamelde hij 22 ton afval zoals autobanden, olievaten en maar liefst 800 kg plastic zakken Met de ervaring van de afgelopen jaren werd ook dit project een succesverhaal. De eerste vijf jaren zijn arbeidsintensief om onkruid aan te pakken zodat de bomen voldoende ruimte hebben om te groeien. Daarna gaat het vlot. Een specifieke opleiding volgde hij niet. Informatie vindt hij via internet en bij vrienden.

Duurzaam bedrijf

Bruno Van Orshoven is zaakvoeder van Vidi-Square, een bedrijf dat actief is in de sector van flatscreens en ledwalls bij allerhande evenementen en televisieprojecten. Ook daar is de klimaatcrisis een aandachtspunt. Door te kiezen voor nieuwe technologie kan hij qua verbruik een verschil maken. Vidi-Square kocht een stuk grond en plantte er bomen in de vorm van het bedrijfslogo. Met 1200 bomen en 1800 haagplanten wil Bruno Van Orshoven de 43 ton CO2 jaaruitstoot van zijn diesel wagenpark deels compenseren. Nu is dat mogelijk voor zowat 30%, op termijn is het streefdoel 50%. De uitdaging is om naar een volledige compensatie te gaan. Bruno Van Orshoven kiest het liefst voor drie soorten inheemse bomen. Zwarte Els is een snelle groeier en levert op korte termijn resultaat op. Het bos groeit op die manier heel snel dicht waardoor er minder onderhoud nodig is. Lindebomen zijn prima om bijen aan te trekken. Dan zijn er nog eiken die traag groeien. “Over tweehonderd jaar zal het bos volgroeid zijn. We bouwen dus een bos voor de toekomst”, aldus Bruno Van Orshoven.

Voedselbos

In de loop der jaren groeide ook de visie van Bruno Van Orshoven. Hij legde een park aan waar bijen gehouden worden en waar een voedselbos komt. Dit concept is eeuwenoud, maar komt sinds enkele jaren terug meer op de voorgrond. “Het is een nieuwe vorm van landbouw waar ik heel fel in geloof. Het gaat dan bijvoorbeeld over meerjarige dragers van voeding, zoals notenbomen en fruitbomen. Er komt een speelterrein in het groen. Ook informatie over de bijen is een mogelijkheid.” Het park, zoals hij het initiatief noemt, wordt een plek waar bezoekers een feest kunnen organiseren. Ze kunnen dan proeven van hoe hij de toekomst ziet en van wat een voedselbos is. Het is dus een demo project. Daarvoor wordt een bijdrage gevraagd, geld dat nodig is om nieuwe gronden aan te kopen. Dat is geen gemakkelijke klus, geschikte gronden zijn schaars en ze werden de afgelopen jaren gigantisch duur. Met de hulp van sponsors lukt het vzw Oakland tot nu toe om nieuwe projecten te starten.

Bosvarkens

“Ik wil graag experimenteren met bosvarkens. Die kunnen het onderhoud op zich nemen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Alleszins is het zo dat bossen vroeger door varkens werden onderhouden. In Nederland zijn er verschillende projecten. De varkens eten het (on)kruid en gras op. Zolang daar genoeg van is, blijven ze van de bomen. Het komt er wel op aan dat ik genoeg gronden heb zodat ik de varkens af en toe kan verplaatsen.” Bruno Van Orshoven plant ook graag lentebloemen zoals narcissen en boshyacinten. Vraag is of de bosvarkens de lentebloemen ongemoeid zullen laten. “Het zal altijd zoeken naar een evenwicht zijn.” Er lopen ook onderhandelingen over de aankoop van nieuwe gronden in de buurt van Zandhoven en in de Ardennen. De gronden die hij nu heeft, zijn quasi volledig aangeplant. Met de nieuwe projecten ligt er opnieuw werk voor een paar jaar op de plank.

Alle hens aan dek

Bruno Van Orshoven stelt dat iedereen iets kan ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken. “Iedereen kan iets doen, hoe klein ook. Plant vandaag een boom! Deed dat liever gisteren, maar vandaag is nog op tijd.” Het gaat om een andere manier van denken, out of the box. Iedereen kan iets betekenen. Bruno Van Orshoven heeft vijf kinderen tussen vier en zestien jaar. Ze zijn welkom om mee te stappen in zijn verhaal, maar daar kunnen ze zelf voor kiezen. “Ik wil een voorbeeld voor hen zijn. Als ze later zelf kinderen hebben, zullen ze heel goed begrijpen waarom ik het doe. Mijn echtgenote staat er volledig achter en steunt me volop.” Bedrijven die op hun site nog vrijliggende grond hebben en er bomen willen aanplanten, kunnen bij vzw Oakland terecht. Dat geldt trouwens voor iedereen die een stuk grond heeft waarop niets gebeurt.
Sponsoring is ook heel welkom. Bruno Van Orshoven werd in 2022 verkozen tot goed doel door Real Estate Society vzw. Hun quiz leverde hem 10.000 euro op. “Dat is een bedrag dat nieuwe projecten mogelijk maakt. Bedrijven die een goed doel zoeken, zijn dus heel welkom. Het geld wordt volledig gebruikt om grond aan te kopen en bomen te planten, er zijn geen administratieve kosten. We zijn immers een kleine vzw. Ik kan ook rekenen op de inzet van vrijwilligers en vrienden die helpen bij het planten van de bomen.”

Actie!
-Heb je braakliggend terrein, vertel het op info@oakland-vzw.be
-Volg de facebookpagina Oakland vzw en kom helpen bij aanplanten of onderhoudsmomenten.
-Doe een gift op rekeningnummer BE22 1430 9435 6247 met vermelding van ‘Gift’.
-Koop postzegels of een nestkastje via de online shop www.oakland-vzw.be/shop
-Word lid van de vzw: 30 euro en een gratis nestkastje.

www.oakland-vzw.be
Tekst: Hilde Pauwels
Foto’s: vzw Oakland