Ellio (IntuEdrive) behaalt ISO 9001:2015-certificaat

Op 12 december 2022 werd Ellio (IntuEdrive) opnieuw bekroond met het ISO 9001:2015-certificaat. Het behalen van dit internationaal erkend kwaliteitscertificaat, toont aan dat Ellio als groeiend bedrijf toonbaar inzet op de voortdurende verbetering van interne processen, om zodoende klanttevredenheid, productiviteit en kwaliteit te verhogen. Voor Ellio alweer een mijlpaal, en als jonge onderneming een certificaat om mee te pronken!

Waarom is ISO 9001:2015 belangrijk?

EN ISO 9001:2015 is een wereldwijd erkende norm voor kwaliteitsbeheer die door een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke instelling wordt afgegeven, en ervoor zorgt dat organisaties continu blijven streven naar maximale kwaliteit en klanttevredenheid.

Een van de belangrijkste aspecten van EN ISO 9001:2015 is dat het ervoor zorgt dat organisaties hun processen systematisch beheren en evalueren. Met behulp van een Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus), een aanpak op basis van risicobeheersing, kunnen organisaties proactief problemen aanpakken en voorkomen dat deze zich in de toekomst opnieuw voordoen.

Daarnaast biedt EN ISO 9001:2015 een gestructureerde aanpak voor het beheren van processen, wat ervoor zorgt dat organisaties efficiënter werken en minder fouten maken. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en een grotere klantentevredenheid.

Tot slot kan het behalen van EN ISO 9001:2015-certificering ook een positief effect hebben op het imago van een organisatie. Het maakt kenbaar aan de buitenwereld dat de organisatie enkel genoegen neemt met het beste voor het bedrijf; hoge kwaliteitsstandaarden en bewustzijn van de behoeften van haar klanten, en hier continu in blijven verbeteren.

Assemblage van de Ellio Elite speed pedelec

Wat betekent ISO 9001:2015 voor Ellio als onderneming?

Vertrouwen

“Het behalen van het ISO 9001:2015-kwaliteitscertificaat toont aan we met Ellio al een erg mature organisatie hebben, ook al is het bedrijf nog relatief jong.” zegt Jorrit Heidbuchel, mede-oprichter van Ellio. Concreet betekent de toekenning van dit certificaat dat Ellio als scale-up bewijst dat haar kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van de ISO 9001:2015-norm voldoet. Dit kan helpen om het vertrouwen van bestaande klanten en zakenpartners te vergroten, en deuren naar nieuwe zakelijke opportuniteiten te openen, omdat men weet dat Ellio zich richt op de voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar producten en diensten.

Evenwicht

Een van de sleutelelementen voor het behalen van het ISO 9001:2015-kwaliteitscertificaat is een procesmatige werking. Tegelijkertijd is het cruciaal dat het bedrijf flexibel blijft waar nodig. Terugblikkend op het voorbereidingsproces, vertelt Jorrit dat het een uitdaging was om het bedrijf niet dicht te betonneren met allerhande procedures en handleiding die ten koste zouden gaan van de flexibiliteit.. Ellio is erin geslaagd om wendbaarheid evenwichtig te combineren met een procesmatige werking.

Ontwikkeling

Gezien de aard van het certificaat, is het voorbereidingsproces voor de ISO 9001:2015-erkenning een uitstekende leerschool vol groei -en ontwikkelingsmomenten. Ellio-oprichters Tomas Keppens en Jorrit Heidbuchel leerden dat ongeacht het systeem dat een bedrijf introduceert, het vooral belangrijk is dat men de ‘geest van de norm’ goed bestudeert, en zich deze eigen maakt. “Met Ellio hebben we nogmaals gezien dat gewoon copy-paste van een template of handleiding je geen meter vooruit helpt, en dat je de onderliggende lessen van een norm of systeem eigen moet maken in je bedrijf. Verder is het cruciaal dat je goed nadenkt waar de bestaande processen moeten aangepast worden en dat je niet gewoon alle huidige werkwijzen overboord gooit. Dat is immers zelden of nooit nodig, en creëert wrevel bij werknemers”, vertelt Jorrit. “We hebben het geluk gehad dat we al heel vroeg werden bijgestaan door een expert terzake. Zonder Jo zou het moeilijk geweest zijn om gestart te geraken ;-).”

www.rideellio.com